E-Posta İletişim Telefon Rehberi Önemli Linkler BİDB Servis
Anasayfa

Başvuru Koşulları

1.     Ön lisans ve lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler, Farabi Değişim Programından yararlanamaz. Yüksek lisans ve doktora öğrencileri, hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemleri ile esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan yararlanamazlar.

2.     Öğrencinin örgün eğitim veren yükseköğretim programlarında önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi olması gereklidir.

3.     Başvuru için Genel Akademik Not Ortalamasının; Ön Lisans ve Lisans öğrencileri için 2.00/4.00 ya da 70/100 olması gerekmektedir.

4.     Yüksek Lisans veya Doktora öğrencileri için ise 2,5/4,00 ya da 75/100 olması gerekmektedir.

5.     Gidilecek yükseköğretim kurumunun eğitim dili Türkçe ise, değerlendirmede, başvurusu geçerli öğrencilerin not ortalamaları dikkate alınır ve her bir program için not ortalamaları sıralanarak seçim yapılır. Gidilecek yükseköğretim kurumu tamamen ya da kısmen yabancı dilde eğitim-öğretim yapıyor ise, değerlendirmede başvuru şartlarına sahip, başvuruda bulunan öğrencinin not ortalamasının % 50’si ile eğitimde kullanılan yabancı dile ilişkin seviyesini gösteren yabancı dil puanlarının % 50’sinin toplamı dikkate alınarak, her bir program için öğrencilerin ağırlıklı not ortalaması sıralanarak seçim gerçekleştirilir.

6.     Farabi Programı için başvuracak öğrenciler, başvuracakları akademik yıl için geçerliliği olan İkili Protokollerin kontenjanlarını göz önünde bulundurarak başvuruda bulunmalıdır.

Değerlendirme Kriterleri

Öğrenci Değerlendirmesinde;

  • Gidilecek yükseköğretim kurumunun eğitim dili Türkçe ise, değerlendirmede başvurusu geçerli öğrencilerin not ortalamaları dikkate alınır ve her program kendi içinde not ortalamaları sıralanarak kontenjan doğrultusunda seçim yapılır.
  • Gidilecek yükseköğretim kurumu tamamen ya da kısmen yabancı dilde eğitim-öğretim yapıyor ise, değerlendirmede başvuru şartlarına sahip öğrencinin not ortalamasının %50'si ile yabancı dile ilişkin seviyesini gösteren puanlarının %50'si nin toplamı dikkate alınarak, her program kendi içinde ağırlıklı not ortalamaları sıralanarak kontenjan doğrultusunda seçim yapılır.

 

Yerleştirmeler öğrencilerin tercihlerine göre Farabi Koordinatörlüğü tarafından bu nihai puan üzerinden merkezi olarak yapılacaktır.

 

Başvuru için Gerekli Belgeler

1.    Aday Öğrenci Başvuru Formu ( 2 adet fotoğraf )

2.    Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığından ya da ilgili Enstitü Müdürlüğünden (yüksek lisans ve doktora öğrencileri için) alınmış transkript belgesi.

3.    Eğitim Gördüğü Program Yabancı dilde eğitim veriyor  ise Yabancı Dil belgesi

4.    Nüfus Kağıdı Fotokopisi    T.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Merkez / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı