FARABİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Hakkımızda

Farabi (870-950)

Farabi, Türkistan'ın Farab şehrinde 870 yılında doğmuştur. Buhara, Bağdat, Şam, Kahire, Harran ve Halep gibi zamanın önemli ilim merkezlerini dolaşmıştır. Felsefe, matematik, mantık, siyaset bilimi ve musiki alanında eserler yazmıştır. İslam dünyasında felsefe alanında Muallim-i Evvel (İlk Öğretmen) denen Aristo ile kıyaslanacak kadar büyük bir şöhrete sahiptir ve Muallim-i Sani (İkinci Öğretmen) olarak anılır. Batı dünyasında "Alpharabius" olarak tanınmaktadır.

Farabi Değişim Programı Nedir ?

Kısaca "Farabi Değişim Programı" olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır.

Farabi Değişim Programı, öğrenci veya öğretim üyelerinin bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini amaçlamaktadır.

Başvuru sırasında adaylar anlaşmalı olduğumuz yükseköğretim kurumları arasından iki tercih yapacaklardır. İkinci tercih, yalnızca ön elemede değerlendirmeye alınacak olup, ilk tercihe kontenjan doğrultusunda yerleşemeyen öğrenciler için değerlendirmeye alınacaktır.

Öğrencilerin tercihlerini yapmadan önce ilgili üniversitelerin internet sitelerine girip, ders uyumluluklarını ve ders içeriklerini araştırmaları kabul sonrası yapılacak öğrenim protokolü açısından önemlidir. Öğrenciler, ders içeriklerinin yanı sıra gidecekleri üniversiteyi seçerken kalacakları yeri ve tercih ettikleri şehirdeki yaşam şartlarını da değerlendirmeye tabi tutmalıdırlar.

Bu programdan yararlanan öğrenci, gittiği üniversitede, en az kendi birimindeki kadar kredi karşılığı ders almak zorundadır. Daha fazla da ders alabilir. Değişimde derslerin kredileri dikkate alınmakta, ders sayısı dikkate alınmamaktadır. Öğrenci kendi döneminin derslerini alabileceği gibi, alttan ve üstten de ders alabilmektedir.

Farabi Değişim Programına katılan öğrencilere karşılıksız burs, öğretim üyelerine de ek ders ödemesi yapılmaktadır.

Farabi programından yararlanacak öğrencilerin barınma ihtiyaçlarından gönderen ve kabul eden üniversite sorumlu değildir. Devlet yurdunda kalan öğrenciler kabul edildiklerine ait belge ile gidecekleri yerdeki devlet yurtlarında kalabilme haklarına sahiptirler.

Farabi Değişim Programının uygulanmasına ilişkin ilkeler, Yönetmelik ve Esas ve Usuller tarafından ayrıntılarıyla belirlenmiştir.


Ekleme tarihi: 16-01-2019 10:36:04 Güncellenme tarihi: 21-07-2020 13:37:24