FARABİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Başvuru Koşulları

Öğrenci Değişimi ile İlgili Bilgiler

 • Öğrenci Değişim süresi, en az bir ( Güz ) en fazla iki ( Güz+Bahar ) yarı yılı kapsar.
 • Yükseköğretim kurumları, gidilen kurumda geçirilen eğitim-öğretim dönemi faaliyetlerine tam tanınırlık sağlarlar.
 • Öğrenciler her bir eğitim kademesinde birer defa Farabi Değişim Programı ile değişim yapabilirler. Ancak bir öğrenci öğrenim hayatı boyunca sadece bir defa ve bir dönem burslu Farabi Değişim Programı öğrencisi olabilir.
 • Burslu Farabi Değişim Programı Öğrencisi olma hakkını kazananlara, lisans öğrenimi gören öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi Verilmesine İlişkin Kanuna göre ödenmekte olan aylık burs miktarının bir buçuk katı burs ödenir.
 • Öğrenci bursunun tamamının %70 öğrenciye öğrenimi sırasında, %30'u ise öğrenicinin katılım belgesi ve başarı durumuna göre ödenir.

Farabi Programına Nasıl Başvurulur? ( Başvuru Koşulları, Değerlendirme Kriterleri )

1.Başvuru Koşulları

 • Ön Lisans ve Lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler ile Yüksek Lisans ve Doktora programları öğrencileri hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemleri ile esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan yararlanamazlar.
 • Öğrencinin örgün eğitim veren yükseköğretim programlarında önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi olması gereklidir.
 • Başvuru için Genel Akademik Not Ortalamasının; Ön Lisans ve Lisans öğrencileri için 2.00/4.00 ya da 70/100 olması gerekmektedir.
 • Yüksek Lisans veya Doktora öğrencileri için ise 2,5/4,00 ya da 75/100 olması gerekmektedir.
 • Farabi Programı için başvuracak öğrenciler, başvuracakları akademik yıl için geçerliliği olan İkili Protokollerin kontenjanlarını göz önünde bulundurarak başvuruda bulunmalıdır.

2. Değerlendirme Kriterleri

 • Öğrenci Değerlendirmesinde;
  • Gidilecek yükseköğretim kurumunun eğitim dili Türkçe ise, değerlendirmede başvurusu geçerli öğrencilerin not ortalamaları dikkate alınır ve her program kendi içinde not ortalamaları sıralanarak kontenjan doğrultusunda seçim yapılır.
 • Yerleştirmeler öğrencilerin tercihlerine göre Farabi Koordinatörlüğü tarafından bu nihai puan üzerinden merkezi olarak yapılacaktır.

Farabi Öğrencisi Seçildiniz, Ne Yapmalısınız?

 • Gideceğiniz üniversitenin web sitesini dikkatle inceleyerek , bilgi paketini okuyunuz. Farabi öğrencilerinin başvuru son tarihlerini, ders programlarını,akdemik takvimlerini eğer varsa doldurup göndermeniz gereken belgeleri dikkatlice inceleyiniz.
 • Misafir olacağınız üniversiteden KABUL BELGENİZİ isteyiniz.
 • Bütün işlemleriniz boyunca Farabi Programı Koordinatörlüğü ile iletişim halinde olunuz. Giden öğrencilerimiz tüm işlemlerini Farabi Program Koordinatörlüğü Cumhuriyet yerleşkesi,rektörlük birimi Uluslararası İlişkiler Ofisinden yürüteceklerdir.
 • Gideceğiniz üniversitenin varsa başvuru formunu ve konaklama formunu doldurup, belirtilen yere sizden ne şekilde istendiyse (posta, fax,scan) gönderiniz.
 • Kabul Belgeniz geldikten sonra (belgede karşı üniversitede bulunacağınız tarihler belirtilmelidir) belgenin bir kopyasını ofise bırakınız.
 • Öğrenim Protokolü'nü Bölüm Koordinatörünüz ile beraber doldurunuz.Belgeyi önce siz daha sonra Bölüm Koordinatörünüz imzalamalı, daha sonra Farabi Programı KoordinatörlüğüCumhuriyet yerleşkesi,rektörlük birimi Uluslararası İlişkiler Ofisine Kurum Koordinatörü imzası için teslim edilmeli. (Bırakılan tüm belgeler 1 gün sonra öğrencilere teslim edilir.) Öğrenim Protokolü karşı üniversiteye imzalanıp onaylanması için fakslanmalıdır. Öğrenim Anlaşmanız karşı üniversiteden onaylanmadan bursunuz yatırılmaz!
 • YÖK'ün istediği belgeler olan Öğrenci Bilgi Formu ve Öğrenci Yükümlülük Sözleşmesini doldurup, Farabi Programı Koordinatörlüğüne teslim ediniz.
 • Farabi Programı Koordinatörlüğünün ilan edeceği "Oryantasyon Haftası"nı takip ediniz.
 • Son kontrolleriniz ve burs işlemlerinizi tamamlamk için mutlaka Farabi Programı Koordinatörlüğüne uğrayınız.
 • Öğrenci Beyannamenizi belgeler kısmından indirerek okuyunuz.
 • Gittiğiniz üniversitede alacağınız derslerle ilgili değişiklikleri varışınızdan sonra en geç 1 ay içinde yapmanız gerekmektedir. Bu değişikliği dersler başlamadan önce mutlaka Ordu Üniversitesindeki bölüm koordinatörünüzle görüşerek Öğrenim Protokolü'nün Ekle/Sil değişiklik bölümünü doldurunuz, mutlaka gittiğiniz ünivesitede onaylatınız ve Ordu Üniversitesi'ndeki bölüm koordinatörünüze e-posta, faks veya posta yolu ile ulaştırınız.

Not: Tüm belgeleri web sitemizin belgeler kısmından indirerek doldurabilirsiniz.

Dönüşünüzde Yapmanız Gerekenler

Farabi değişim sürecinizi tamamladığınızda kalan bursunuzu alabilmek için ofise teslim etmeniz gereken evraklar bulunmaktadır. Bu evrakları dönüşünüzden itibaren en geç 2 ay içinde teslim etmelisiniz. Süresi içinde belgelerinizi tam olarak teslim etmediğiniz takdirde, işlemleriniz geçersiz sayılır ve tarafınıza yapılan burs ödemelerinin geri iadesi istenir.

Aşağıda belirtilen evrakları tamamladıktan sonra Farabi Programı Koordinatörlüğüne teslim ediniz.

 • Gidilen üniversitede kalınan süreyi gösteren, Katılım Belgesi. Bu belge karşı üniversiteye vardığınız gün ve ayrıldığınız gün ayrı ayrı imzalatılıp, mühürlenmeli ve geri dönüşünüzde ofise orijinal belge teslim edilmelidir.
 • YÖK tarafından istenen Nihai Rapor.
 • Misafir olduğunuz üniversitede aldığınız notları gösteren transkript.
 • Kişisel izlenim raporu. Farabi sürecinizi ve izlenimleriniz aktaracağınız bir rapor olmalı.

Ekleme tarihi: 16-01-2019 10:57:35