FARABİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Değişim Sürecinin İşleyişi Hk.

ÖĞRETİM ÜYESİ DEĞİŞİMİ

ÜNİVERSİTEMİZ ÖĞRETİM ÜYELERİ İÇİN SÜRECİN NASIL İŞLEYECEĞİ

Giden Öğretim Üyesi

1. Başvuruda bulunmak isteyen üniversitemiz Öğretim Elemanı,  öncelikle başvurmayı düşündüğü üniversite ile  üniversitemiz arasında protokol olup olmadığına bakmaları daha sonra ise başvurulacak üniversitede  bölümlerinin olup olmadığını ve kaç kişilik kontenjan olduğunu (genel kontenjanlar için Öğretim Üyesi Hareketliliği Liste (Kaç Kişi,Bölüm Kodları) kontrol etmeleri tavsiye edilir.

2. Üniversitemiz Öğretim Elemanı, Öğretim Üyesi Bilgi Formu doldurarak  Farabi Kurum Ofisine başvurur. Başvurunun sonucu Farabi Üniversite Koordinatörü tarafından ilan edilir. (İlgili yönetmelik hükümleri uyarınca yükseköğretim kurumları bir akademik yılda, ilk yarıyıl için en geç 20 Nisan, ikinci yarıyıl için en geç 15 Ekim tarihinde ilanı yayınlar). Öğretim Üyesi Hareketliliği kapsamında alınan başvuruların değerlendirilmesi sırasında, Öğretim Üyesi Hareketliliğinden faydalanmak üzere gidilecek olan yükseköğretim kurumu ile gönderen yükseköğretim kurumu arasında kurumlar arası protokol olması en önemli ölçüt kabul edilmiştir.

3. Öğretim üyesi hareketliliğine ilişkin temel belge, programa katılan öğretim üyesi tarafından hazırlanan, Öğretim Üyesi Programı Hareketlilik programı’dır. Söz konusu Programda, öğretim üyesinin yapacağı faaliyet ayrıntılı bir şekilde belirtilir. Bu Program, öğretim üyesinin görevli olduğu bölüm başkanlığı ve  kurumu (fakülte, müdürlük vb) ve gidilen kurumun ilgili akademik birimleri tarafından onaylanır. Gidilen yükseköğretim kurumunun eğitim dili kısmen veya tamamen yabancı bir dilde ise, ders verecek öğretim üyesinin yabancı dil düzeyi gibi özel durumlara öncelik verilir. 

4. Üniversitemizden öğretim üyesi hareketliliğine katılan öğretim elemanları, faaliyet sonrası (a)  eğitim-öğretim programının süresini de belirtecek şekilde gidilen yükseköğretim kurumunca hazırlanan imzalı ve mühürlü "Faaliyet Katılım Belgesi" ile (b) kendileri tarafından hazırlanan Öğretim Üyesi Hareketliliği Nihai Rapor Formu, faaliyetin tamamlanmasından sonra en geç 15 gün içinde kendi kurumlarının Farabi Değişim Programı Kurum Koordinasyon Ofisine teslim ederler.

 

Gelen Öğretim Üyesi;

1. Gelen Öğretim Elemanı kendi kurumuna başvurur.

2. Başvurunun kabul edilmesi durumunda ilgili kurum yetkilisi (Üniversite Koordinatörü, Bölüm Başkanı, Dekan-Müdür v.b.) tarafından Ordu Üniversitesi Farabi Değişim Ofisine resmi olarak bildirilir.

3. Gelmek isteyen Öğretim Elemanının CV, vereceği dersin adı ve ders içeriği de Farabi Değişim Ofisine gönderilir.

4. Farabi Değişim Ofisine gönderilen belgeler Ordu Üniversitesi Bölüm Koordinatörüne ulaştırılır.

5. Bölüm, Dekanlığı aracılığıyla Öğretim Elemanı için Davet Mektubu hazırlanmasını bir yazı ile Rektörlükten talep eder. Bundan sonra Farabi Değişim Ofisi davet mektubunu hazırlar ve karşı Üniversiteye yollar.

6. Gelecek olan Öğretim Üyesi kendi kurumunun koyduğu kurallar çerçevesinde gerekli işlemlerini tamamlar.

7. Ordu Üniversitesindeki ilgili birim söz konusu Öğretim Üyesi için Yönetim Kurulu Kararı alır.

8. Söz konusu Öğretim Üyesine eğitim döneminin sonunda kendi kurumuna dönmeden önce Farabi Değişim Ofisi tarafından bir Katılım Sertifikası verilir.


Ekleme tarihi: 16-01-2019 11:24:27