Hızlı Erişim

FARABİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

2020-2021 Akademik Yılı Farabi Değişim Programı Başvuruları Başlamıştır. (28.02.2020)

T. C.

ORDU ÜNİVERSİTESİ

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI KOORDİNATÖRLÜĞÜ

2020-2021 FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI BAŞVURULARI HAKKINDA;

Değerli Öğrencilerimiz;

** Örgün eğitim verilen Yükseköğretim programlarının Önlisans, Lisans, Yükseklisans ve Doktora kademelerine kayıtlı öğrenci olmak.

  • Önlisans ve Lisans Düzeyinde; 2.00 / 4.00
  • Yüksek Lisans ve Doktora Düzeyinde; 2.5 / 4.00

** Hazırlık okuyan ve transkripti oluşmamış öğrenciler Farabi Değişim Programına başvuramazlar.

** Yüksek lisans ve doktora öğrencileri, hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemleri ile esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan yararlanamazlar.

Farabi Değişim Programı Hakkında Bilgilendirme ve Açıklamalar ;

A) Ordu Üniversitesi öğrencisi olmak. II. Öğretim (Gece) öğrencileride başvuru yapabilirler.

B) Tercih edilecek Üniversite ve Bölüm ile Farabi Değişim Protokolünün bulunması. Anlaşmalı kurumlara web sayfamızdan ulaşılabilir. YALNIZCA 1 ÜNİVERSİTEYE BAŞVURU YAPILABİLİR.

C) Tutuklu ve hükümlüler Farabi Değişim Programından yararlanamamaktadır.

D) I. ve II. Öğretim ayırımı yok. Her ikisinden de ders alabilirsiniz.

E) Alttan Dersi olan Öğrenciler başvuru yapabilir.

F) 1. - 2. - 3. - 4. Sınıf ve Okul uzatanlar Farabi Değişim Programından faydalanabilirler.

G) Tıp Fakültesi 6. sınıf (intörn) öğrencileri başvuruda bulunabilirler. (2019 yılında alınan güncel bir karardır.)

H) Öğrenciler programdan Güz/Güz+Bahar döneminde yararlanabilir.

I) En Önemli Bölüm: Başvuru yaparken Kabul edildiklerini düşünerek hareket eden öğrencilerimizin başvuru yapmadan önce ilgili üniversitelerin web sayfalarından ders içeriklerini araştırmaları son derece önemlidir. Lütfen Başvuru yapmadan önce gitmek istediğiniz üniversite ile anlaşmamız olup olmadığını inceleyiniz ve alacağınız derslerin içeriklerini, AKTS uyumunu dikkate alınız. (En Önemli Kısım)

J- İstanbul, Gazi, Anadolu, Akdeniz, Marmara Üniversitesi gibi vb. her yıl bölüm/kontenjanlarını kendileri belirlemektedirler (farabi web sayfalarından bknz.) Kontenjan belirtilmemişse öğrencinin başvurusunu kontrol ederek son kararı başvuru yapılan ilgili birim verecektir.

k- İstanbul Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesine başvuru yapacak öğrenciler; İsmi geçen Üniversiteler gelecek öğrenciler için Online Başvuru almakta olup, Web Farabi sayfasındaki başvuruyu yaparak, çıktılarınıda başvuru evrakları ile birlikte teslim etmeleri gerekmektedir.

SÜREÇ ve AÇIKLAMALAR
  Tarih Gün Saat
Başvuru Başlangıç Tarihi:  02 Mart 2020 Pazartesi 13:00
Başvuru Bitiş Tarihi: 18 Mart 2020 Çarşamba 17:00
Başvurulara İlişkin Belgelerin Kurumlar Arası Son Gönderilme Tarihi: 04 Nisan 2020
Değişime İlişkin Sonuçların Açıklanması: 25 Nisan 2020
Öğrenim Protokollerinin Düzenlenmesi ve Oryantasyon Son Tarihi: 09 Mayıs 2020
YÖKSİS üz​erinden YÖK’e Başvuru Sayılarının İletilmesi (Son Gün): 15 Mayıs 2020
Not1: Cumhuriyet Yerleşkesinde ve merkez Meslek Yüksekokullarında bulunan öğrencilerimiz koordinatörlüğümüze şahsen veya posta yoluyla başvuruda bulunacaktır. 
Not2:Üniversitemiz yerleşkesi dışında (İlçe) bulunan öğrencilerimiz başvurularını Müdürlükler/Dekanlıklar veya Birimin belirlediği ortak bir yere teslim edebilirler.
Not3:Üniversitemiz yerleşkesi dışındaki (İlçe) başvurular en geç 20 Mart 2020 tarih, Cuma Gününe kadar Farabi Koordinatörlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir. 
İkili Anlaşma Listemiz: https://farabi.odu.edu.tr/files/sayfalar/2019/02/22/05-16-14-farabi-ikili-anlasmalar-listesi.pdf
Not4: Öğrenciler programdan Güz veya Güz+Bahar dönemlerinde faydalanabilirler. Sadece Bahar dönemi için değişim gerçekleştirilemez.
Not5: KYK yurdunda kalan öğrencilerimiz Değişimden yararlandığı takdirde bulundukları şehirde yurtlara yatay geçiş yapabilmektedirler.
Not6: Gidilecek Üniversite online başvuru alıyor ise online başvurunun çıktısını alınıp belgeler ile birlikte teslim edilmelidir.
Not6: Vakıf Üniversiteleri ile değişim 2019-2020 Eğitim yılı için durdurulmuş olduğundan öğrenciler anlaşmalı olduğumuz Vakıf Üniversitelerini tercih edemezler.
Not7:Gidilecek Üniversite tamamen ya da kısmen yabancı dilde eğitim-öğretim yapıyor ise değerlendirme kriteri olarak yabancı dil düzeyini gösteren bir belge talep edilmektedir.
HİBELENDİRME
2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı için Farabi Değişim Programı kapsamında;
18 Şubat 2009 tarih ve 27145 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik” ile “Yükseköğretim Kurumları Arasında Yurtiçi Öğretim Elemanı ve Öğrenci Değişim Programlarının Desteklenmesi Amacıyla Yükseköğretim Kurulunca Yükseköğretim Kurumlarına Aktarılacak Tutarların Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi, Bu Kapsamda Yapılacak Ödemeler İle Diğer Hususlara İlişkin Esas ve Usuller” çerçevesinde;
1- Devlet üniversitelerine giden öğrencilere ödenecek aylık burs miktarının ise 4 ay süre ile 650,00 TL olup, Programa katılmaya hak kazanan öğrencilere karşılıksız burs imkanı sağlanmaktadır. Alınan burs öğrencinin öğrenim hayatı boyunca aldığı diğer burslarında herhangi bir kesintiye sebep olmamaktadır.
2- 2020-2021 eğitim-öğretim yılı için Farabi Değişim Programına katılacak Devlet yükseköğretim kurumlarının aşağıda belirtilen değişim takvimine uygun şekilde değişim programını yürütmelerine Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 26.02.2020 tarihli toplantısında karar verilmiştir.
TALEP EDİLEN BELGE VE FORMLAR
1- Aday Öğrenci Başvuru Formu (2 adet) (Fotoğraflı ve imzalı, imzasız ve fotoğrafsız başvuru kabul edilmez.) 
2- Güncel Not Durum Belgesi (Transkript) ( 2 adet ) (ONAYLI, Öğrenci işlerinden temin edebilirsiniz.)
3- Yabancı Dil Belgesi (2 adet, Sadece Tamamen veya kısmen Yabancı Dil Eğitimi olan bölümler için)
4- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (2 Adet)
5- 2 Adet Poşet Dosya

Not: Aday Başvuru Formları Eksiksiz ve Bilgisayar ortamında doldurulacaktır. El ile doldurulan Aday Öğrenci Başvuru Belgeleri kabul edilmeyecektir.

 İLETİŞİM BİLGİLERİ 

 Uluslararası İlişkiler Birimi 

 Farabi Kurum Koordinatörlüğü 

Adres: Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. Kat 28 Nolu oda Farabi Kurum Koordinatörlüğü Ofisi
 Web Adresi: farabi.odu.edu.tr farabi.odu.edu.tr
Telefon Numarası  ve Dahili:  0 (452) 226 52 00 / Dahililer: 6164 ve 6165
İrtibat Kişileri:  Bilal SAYAR ve Ayşe ÇAM
E- Posta : odu.farabi@hotmail.com
Facebook Sayfamız :  https://www.facebook.com/farabi.odu?ref=hl
Facebook Grubumuz :

 https://www.facebook.com/groups/538382036268904/

 


Eklenme Tarihi : 28-02-2020 14:30:38