FARABİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Genel Bilgilendirme

Yükseköğretim kurumlarında görev yapan tüm öğretim üyeleri hareketliliğe katılabilirler. 

Öğretim üyesi hareketliliğine ilişkin esas belge, programa katılan öğretim üyesi tarafından hazırlanan, Öğretim Üyesi Hareketliliği Programıdır. Bu program, öğretim üyesinin kendi kurumu ile gidilen kurumun ilgili akademik biriminin yönetim kurulları tarafından onaylanır.

Daha önce öğretim üyesi değişim faaliyetlerinde yer almayan öğretim üyelerinden gelen başvurulara öncelik tanınır.

Öğretim üyesi hareketliliği süresi, bir eğitim-öğretim yılı içinde en az bir, en çok iki yarıyıl olabilir. Bu faaliyet yaz okulu programlarını da kapsar.

Öğretim üyelerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Kanunu ile diğer ilgili mevzuatta yer alan kısıtlamalara bağlı olmaksızın 2914 sayılı Kanunun 11. Maddesinde unvanlar itibariyle belirlenen ek ders ücretinin 10 katını geçmemek üzere ekli 1 sayılı listede belirlenen ek ders ücreti ödenir.

 

Not: YÖK Yürütme Kurulu tarafından alınan karar ile 2013 yılından sonra değişim süreci durdurulmuştur.


Ekleme tarihi: 16-01-2019 11:23:11