Hızlı Erişim

FARABİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Farabi Değişim Programı 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Duyurusu (14.11.2022)

18 Şubat 2009 tarih ve 27145 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik" ile “Yükseköğretim Kurumları Arasında Yurtiçi Öğretim Elemanı ve Öğrenci Değişim Programlarının Desteklenmesi Amacıyla Yükseköğretim Kurulunca Yükseköğretim Kurumlarına Aktarılacak Tutarların Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi, Bu Kapsamda Yapılacak Ödemeler İle Diğer Hususlara İlişkin Esas ve Usuller" uyarınca; 

Farabi Değişim Programının 2022-2023 eğitim öğretim yılına mahsus olmak üzere yapılmaması, Yükseköğretim  Yürütme  Kurulu'nun  08.12.2021  tarihli toplantısında  uygun bulunmuştur.

Konuya İlişkin YÖK Duyurusu Linki: https://farabi.yok.gov.tr/Sayfalar/DuyuruDetay.aspx?did=283


Eklenme Tarihi : 14-11-2022 15:28:43