E-Posta İletişim Telefon Rehberi Önemli Linkler BİDB Servis
Anasayfa

Öğrenim Protokolü Nasıl Hazırlanır?

ÖĞRENİM PROTOKOLÜ NASIL HAZIRLANIR?  

Karşı üniversiteye başvuru sürecinde hazırlanması gereken Öğrenim Protokolü

aşağıdaki hususlar dikkate alınarak bilgisayarda ve 3 orijinal kopya olacak şekilde

hazırlanmalıdır.  

1- Karşı üniversitenin web sayfasında söz konusu akademik yıl için hazırlanan ders

programından bölümünüzle ilgili dersler seçilir. Eğer web sayfasında derslerle

ilgili herhangi bir bilgi yoksa durum karşı üniversite koordinatörüne bildirilerek

o üniversitede açılacak derslerin listesi ve ECTS veya yerel kredileri Bölüm

Koordinatörü tarafından istenir.

2- Dersler seçildikten sonra Farabi Değişim web sayfasındaki Belgeler linkinde

bulunan Öğrenim Protokolü kullanılarak ders programı hazırlanır. Sayfadaki

ikinci sütuna ise gidilecek üniversitede seçilen derslere karşılık gelen

üniversitemiz dersleri ve ECTS ya da yerel kredileri yazılır. Karşı kurumdan

alınacak dersler öğrencinin alması gereken kredi kadardır. Eğer gidilecek

üniversiteden seçilen dersler öğrencinin zorunlu derslerine karşılık gelmiyorsa

mesleki seçmeli ya da seçmeli derslerle karşı kurumdan alınan krediye denk

gelecek şekilde eşleştirme yapılmalıdır.

3- Öğrenci kendi için ayrılan yere imzasını attıktan sonra bölüm koordinatörüne ya

da yardımcısına belgesini imzalatır ve 3 orijinal kopyayı karşı kuruma

göndermek için Farabi Ofisi’ne teslim eder. Farabi Ofisi Öğrenim Protokolü’nün

doğru olarak hazırlandığından emin olduktan sonra gerekli imza ve mühür

işlerini yaparak evrakı karşı kuruma gönderir.

4- Öğrenim Protokolü 4 imzalı hale geldikten sonra Farabi Ofisi tarafından Bölüm

Koordinatörüne veya Yardımcısına gönderilerek Yönetim Kurulu Kararının

alınmasını ister.

5- Bölüm Koordinatörü veya Yardımcısı kendisine gönderilen Öğrenim

Protokolü’nün bir fotokopisini alarak Yönetim Kurulu Kararını aldırır.

6- Hazırlanan 3 orijinal Öğrenim Protokolü 4 imzalı hale geldikten sonra, 1 orjinal

kopya öğrencide, 1 orijinal kopya gideceği üniversitede ve son orijinal kopya ise

Ordu Üniversitesi Farabi ofisinde kalacaktır.

 Değişiklik Sayfası (Ekle/ Sil Belgesi);

1- Öğrenci karşı kuruma gittikten sonra ders programında herhangi bir değişiklik

olmuşsa Farabi Değişim web sayfasındaki Belgeler linkinde bulunan Öğrenim

Protokolü’nün ikinci sayfası olan ekle/sil sayfasını kullanarak değişikliğini yapar.

2- İkinci sayfaya ilk önce sildiği dersleri ve karşılığına eşleşen dersleri, daha sonra

da eklediği ve karşılığına bölüm koordinatöründen yardım alarak hazırladığı ders

eşleştirmesini yazarak 3 adet çıktısını alır.

3- Kendi için ayrılan yere imzasını attıktan sonra gittiği Üniversitedeki Kurum ve

Bölüm Koordinatörlerine imzalatarak + 90 452 226 52 42 nolu faks numarasına

gönderir. Ayrıca belgelerin imzalı 3 orijinali Farabi Ofisi’ne posta ile gönderilir.

4- Farabi Ofisi; posta ile gönderilen değişiklik sayfasını inceleyerek herhangi bir

problem yoksa imzalanması için Bölüm Koordinatörüne veya Yardımcısına

gönderir.

5- Bölüm Koordinatörü veya Yardımcısı eline ulaşan değişiklik sayfasını uygunsa

imzalayarak 3 gün içinde Farabi Ofisi’ne gönderir. Farabi Ofisi’ne ulaşan Öğrenim

Protokolü gerekli imza ve mühür işleri bitirildikten sonra karşı kuruma bir

orijinal kopya olarak gönderilir. Ayrıca Farabi Ofisi değişiklik sayfasının bir

fotokopisini Yönetim Kurulu Kararı alınması için Bölüm Koordinatörü veya

Yardımcısına gönderir.

6- Bölüm Koordinatörü veya Yardımcısı kendisine gelen değişiklik sayfası için

Yönetim Kurulu Kararı alır ve kararın bir kopyasını Farabi Ofisi’ne gönderir.

 

DİKKAT;

1- Öğrenim Protokolü kesinlikle bilgisayar üzerinde hazırlanmalı ve 3 adet çıktısı (3

adet orjinal imzalı) alınmalıdır. El yazısı ile hazırlanan Öğrenim Protokolleri

kesinlikle kabul edilmeyecektir.

2- Bölüm Koordinatörü veya Yardımcısı Öğrenim Protokolü’nün hazırlanma ve

gerekli değişikliğin yapılması konusunda öğrenci ile iletişim içinde olarak

öğrenciye yardımcı olur.

3- Öğrenim Protokolü’nde değişiklik yapılması durumunda Bölüm Koordinatörü

veya Yardımcısı kendisine gönderilen değişiklik sayfalarını imzalayarak Farabi

Ofisine göndermeli ve imzalarının hepsi tamamlanmadan Yönetim Kuruluna

sunmamalıdır.

 

Ordu Üniversitesi

Farabi Kurum Koordinatörlüğü

Bilg.İşlt. Bilal SAYAR

odu.farabi@hotmail.comT.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Merkez / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı