Hızlı Erişim

FARABİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

2019-2020 Eğitim-Öğretim Dönemi Farabi Değişim Programı Başvuruları Başlamıştır. (22.02.2019)

2019-2020 FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI BAŞVURU KOŞULLARI

Örgün eğitim verilen Yükseköğretim programlarının Önlisans, Lisans, Yükseklisans ve Doktora kademelerine kayıtlı öğrenci olmak.

Hazırlık, Önlisans ve Lisans programlarında okuyan transkripti oluşmamış öğrenciler Farabi Değişim Programına başvuramazlar.

Yüksek lisans ve doktora öğrencileri, hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemleri ile esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan yararlanamazlar.

Önlisans ve Lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2.00;

Yükseklisans ve Doktora öğrencilerinin ise 4,00 üzerinden en az 2.50 olması,

Üniversitemiz Öğrencileri Farabi Öğrenci Değişim Programı kapsamında 2019-2020 Akademik yılı Güz ve Güz+Bahar dönemlerinde web adresimizde yer alan  (http://farabi.odu.edu.tr/files/sayfalar/2019/02/22/05-16-14-farabi-ikili-anlasmalar-listesi.pdf) anlaşmalı Yükseköğretim Kurumlarında değişim gerçekleştirebilmektedirler.

Öğrenciler programdan Güz veya Güz+Bahar dönemlerinde faydalanabilirler.

Sadece Bahar dönemi için değişim gerçekleştirilemez.

Gidilecek Üniversite tamamen ya da kısmen yabancı dilde eğitim-öğretim yapıyor ise değerlendirme kriteri olarak yabancı dil düzeyini gösteren bir belge talep edilmektedir.

Gidilecek Üniversite online başvuru alıyor ise online başvurunun çıktısını alınıp belgeler ile birlikte teslim edilmelidir.

Vakıf Üniversiteleri ile değişim 2019-2020 Eğitim yılı için durdurulmuş olduğundan öğrenciler anlaşmalı olduğumuz Vakıf Üniversitelerini tercih edemezler.

B A Ş V U R U  B E L G E L E R İ v e T A R İ H L E R İ

1- Aday Öğrenci Başvuru Formu (2 adet) (Fotoğraflı ve imzalı, imzasız ve fotoğrafsız başvuru kabul edilmez.) 

2- Güncel Not Durum Belgesi (Transkript) ( 2 adet ) (ONAYLI, Öğrenci işlerinden temin edebilirsiniz.)

3- Yabancı Dil Belgesi (2 adet, Sadece Tamamen veya kısmen Yabancı Dil Eğitimi olan bölümler için)

4- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (2 Adet)

5- 2 Adet Poşet Dosya

Aday Başvuru Formları Eksiksiz ve Bilgisayar ortamında doldurulacaktır. El ile doldurulan Aday Öğrenci Başvuru Belgeleri kabul edilmeyecektir

Başvuru Tarihleri:

Başvuru Başlangıç Tarihi:

25 Şubat 2019 (Pazartesi)

Başvuru Bitiş Tarihi:

15 Mart 2019 (Cuma)

İkili Anlaşmalar Listesi : http://farabi.odu.edu.tr/files/sayfalar/2019/02/22/05-16-14-farabi-ikili-anlasmalar-listesi.pdf

NOT : BAŞVURU TARİHLERİ DIŞINDA YAPILAN BAŞVURULAR KESİNLİKLE KABUL EDİLMEYECEKTİR.

NOT: İstanbul, Gazi, Anadolu Üniversitelesi vb. her yıl bölüm/kontenjanlarını kendileri belirlemektedirler (web sayfalarından bknz.) 

-Kontenjan belirtilmemişse öğrencinin başvurusunu kontrol ederek son kararı başvuru yapılan ilgili birim verecektir.

***İstanbul Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesine başvuru yapacak öğrenciler; İsmi geçen Üniversitelerin gelecek öğrenciler için Online Başvuru almakta olup, Web Farabi sayfasındaki başvuruyu yaparak, çıktılarınıda teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvuru için ;

A) Ordu Üniversitesi öğrencisi olmak. II. Öğretim (Gece) öğrencileride başvuru yapabilirler.

B) Tercih edilecek Üniversite ve Bölüm ile Farabi Değişim Protokolünün bulunması. Anlaşmalı kurumlara web sayfamızdan ulaşılabilir. YALNIZCA 1 ÜNİVERSİTEYE BAŞVURU YAPILABİLİR.

C) Tutuklu ve hükümlüler Farabi Değişim Programından yararlanamamaktadır.

D) I. ve II. Öğretim ayırımı yok. Her ikisinden de ders alabilirsiniz.

E) Alttan Dersi olan Öğrenciler başvuru yapabilir.

F) 1. - 2. - 3. - 4. Sınıf ve Okul uzatanlar Farabi Değişim Programından faydalanabilirler.

G) Öğrenciler programdan Güz/Güz+Bahar döneminde yararlanabilir.

H) En Önemli Bölüm: Başvuru yaparken Kabul edildiklerini düşünerek hareket eden öğrencilerimizin başvuru yapmadan önce ilgili üniversitelerin web sayfalarından ders içeriklerini araştırmaları son derece önemlidir. Lütfen Başvuru yapmadan önce gitmek istediğiniz üniversite ile anlaşmamız olup olmadığını inceleyiniz ve alacağınız derslerin içeriklerini, AKTS uyumunu dikkate alınız. (En Önemli Kısım)

I) 30.01.2013 tarihli Yürütme Kurulu’nda alınan karar gereğince, Yükseköğretim Kurumları Arasında Yurtiçi Öğretim Elemanı ve Öğrenci Değişim Programlarının Desteklenmesi Amacıyla Yükseköğretim Kurulunca Yükseköğretim Kurumlarına Aktarılacak Tutarların Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi, Bu Kapsamda Yapılacak Ödemeler ile Diğer Hususlara İlişkin Esas ve Usuller çerçevesinde, Tıp Fakültesi 6 ıncı sınıf (intörn) öğrencilerinin, 2013-2014 eğitim-öğretim döneminden itibaren Farabi Değişim Programından faydalandırılması ikinci bir karara kadar durdurulmuştur. 
Bu kapsamda  İntörn döneminde değişim yapılmayacaktır. Başvuru alınırken bu hususa dikkat edilmesi gerekmektedir.

PROGRAM GENEL ŞARTLARI

- Öğrenci değişimi süresi, aynı eğitim öğretim yılında en az bir en fazla iki yarıyılı kapsar. (I Yarıyıl: Sadece Güz Yarıyılını,  II Yarıyıl: Güz+Bahar Yarıyılını ifade eder)

- Lisans programlarında hazırlık okuyan öğrenciler, Farabi Değişim Programından yararlanamaz. (I, II, III, IV, V. ve VI. sınıf öğrencileri “Bahar Yarıyılı Farabi Programı için” çıkılan ilana başvuruda bulunabilirler. )

- Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemleri ile esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan yararlanamazlar.

- Öğrenciler Güz veya Güz+bahar dönemi için programdan yararlanabilir. Sadece Bahar dönemi için değişim gerçekleşmez. (değişimden sadece 1 kez yararlanılabilinmektedir.)

- Programa katılmaya hak kazanan öğrencilere karşılıksız burs imkanı sağlanmakta olup alınan burs öğrencinin öğrenim hayatı boyunca aldığı diğer burslarında herhangi bir kesintiye sebep olmamaktadır.

- KYK yurdunda kalan öğrencilerimiz Değişimden yararlandığı takdirde bulundukları şehirde yurtlara yatay geçiş yapabilmektedirler.

HİBE VE KONTENJAN

18 Şubat 2009 tarih ve 27145 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik” ile “Yükseköğretim Kurumları Arasında Yurtiçi Öğretim Elemanı ve Öğrenci Değişim Programlarının Desteklenmesi Amacıyla Yükseköğretim Kurulunca Yükseköğretim Kurumlarına Aktarılacak Tutarların Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi, Bu Kapsamda Yapılacak Ödemeler İle Diğer Hususlara İlişkin Esas ve Usuller” çerçevesinde;

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı için Farabi Değişim Programı kapsamında;

    1. Değişime katılacak tüm öğrencilere ödenecek aylık burs miktarının 4 ay süre ile 600,00 TL olarak belirlenmesine,  

      2. Değişime katılacak Devlet yükseköğretim kurumlarının aşağıda belirtilen takvime uygun şekilde değişim programını yürütmelerine,

Değişim İlanlarının Yükseköğretim Kurumlarında Duyurulması 1-15 Mart 2019
Başvurulara İlişkin Belgelerin Kurumlar Arası Son Gönderilme Tarihi 04 Nisan 2019
Değişime İlişkin Sonuçların Açıklanması 25 Nisan 2019
Öğrenim Protokollerinin Düzenlenmesi ve Oryantasyon Son Tarihi 09 Mayıs 2019
YÖKSİS üzerinden YÖK'e Başvuru Sayılarının İletilmesi (Son Gün) 16 Mayıs 2019

     3.  2017-2018 ve 2018-2019 Eğitim Öğretim yıllarında ekte yer alan üniversitelere bu üniversiteler dışından gelecek olan öğrenciler için 8 ay süre ile burs ödemesini içeren uygulamanın, 2019-2020 Eğitim Öğretim yılında devam etmemesine, Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 06.02.2019 tarihli toplantısında karar verilmiştir.

 

Başvurular şahsen, posta yoluyla yapılabilmektedir.

Üniversitemizin İl dışında bulunan (ilçelerimizde) kampüslerde başvurular Bölüm Başkanlığı ve/veya Bölüm Farabi Koordinatörlüğünde belirtilen tarihler arasında toplanacaktır.

ORDU ÜNİVERSİTESİ

Uluslararası İlişkiler Birimi

Farabi Kurum Koordinatörlüğü

Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. Kat 28 Nolu oda

Farabi Kurum Koordinatörlüğü Ofisi

http://farabi.odu.edu.tr/

Tel: 0 (452) 234 50 10 / Dahililer: 6164 ve 6165

E- Posta : odu.farabi@hotmail.com

Facebook Sayfamız : https://www.facebook.com/farabi.odu?ref=hl

                 Facebook Grubumuz : https://www.facebook.com/groups/538382036268904/


Eklenme Tarihi : 22-02-2019 17:25:15