Hızlı Erişim

FARABİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Farabi Değişim Programı Gelen ve Giden Öğrencilerin Dikkatine (06.02.2019)

2018-2019 Akademik Yılı Güz Yarıyılı Sonunda Farabi Değişim Programını Tamamlayan Gelen Öğrencilerin Dikkatine;

- Sınav sonuçları açıklandıktan sonra Öğrenci İşleri'nden 1 adedi öğrencide kalmak üzere 4 adet transkript alınması gerekmektedir. (Sınav notlarının tamamının açıklanmış olması şarttır)

- Transkript alındıktan sonra ilgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu öğrenci işlerinden ilişik kesme işlemleri tamamlanmalıdır.

- Okulda ilişik kesildikten sonra alınan transkriptlerin 3 tanesi Ofisimize teslim edilmelidir. Transkript teslim etmeyen ve ilişiğini kesmeyen öğrencilerin belgeleri okullarına gönderilmeyecektir.

- Farabi ile gelen öğrencilerin kendi üniversitelerine Nihai Rapor vermeleri gerekmektedir. Öğrenciler, Nihai Raporu kendi Üniversitelerinin farabi web sayfasından temin edebilirler.

- Yurt nakillerini tekrar kendi üniversitelerine aldırmak isteyen öğrencilerin, ofisimizden temin edecekleri Katılım Belgeleri ile İlgili Yurt Müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir. (Nakil işlemlerinin okulun hemen bitiminde, yeni dönem başlamadan yapılması gerekmektedir).

- Mezun durumda olan ya da yatay geçiş gibi programlara başvurmayı düşünen öğrencilerin, belge tesliminden sonra ders intibak işlemlerini kendi okullarının bölüm başkanlıklarından takip etmeleri gerekmektedir.

Ofisimize Teslim Edilecek Belgeler:

- Transkript (3 Adet) (Fakülteden ofisimiz tarafından temin edilir.)

2018-2019 Akademik Yılı Güz Yarıyılı Sonunda Farabi Değişim Programını Tamamlayan Giden Öğrencilerin Dikkatine;

- Bahar döneminden feragat etmek isteyen öğrencilerin, yeni dönem başlamadan diğer belgeleriyle birlikte Feragat dilekçesi (3 Adet) doldurup ofisimize teslim etmeleri gerekmektedir. 

- Sınav sonuçlarının tamamı açıklanan öğrencilerin bulundukları Üniversitedeki Farabi Ofisi ile iletişime geçip neler yapmaları gerektiği hakkında bilgi almaları gerekmektedir.

- Transkript teslimi ve ilişik kesme işlemlerini yapmaları gerekmektedir.

- Öğrenimlerini tamamlayan öğrencilerin 15 Şubat 2019 Cuma günü mesai bitimine kadar web sayfamızda bulunan Nihai Raporu bilgisayar ortamında doldurarak ofisimize teslim etmeleri zorunludur. İlişik kesme işlemlerini tamamlamayan ve Nihai Raporu ofisimize teslim etmeyen öğrencilerin gerekli belgeleri bölümlerine gönderilmeyecektedir.

- Yurt nakillerini tekrar Ordu'ya aldırmak isteyen öğrenciler, gittikleri üniversiteden temin edecekleri Katılım Belgeleri ile İlgili Yurt Müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir. (Nakil işlemlerinin okulun hemen bitiminde, yeni dönem başlamadan yapılması gerekmektedir).

- Mezun durumunda olan ya da yatay geçiş gibi programlara başvurmayı düşünen öğrencilerin, belge tesliminden sonra ders intibak işlemlerini üniversitemizdeki bölüm başkanlıklarından takip etmeleri gerekmektedir.

Ofisimize Teslim Edilecek Belgeler:

- Nihai Rapor (1 Adet)

 

Ordu Üniversitesi 

Farabi Kurum Koordinatörlüğü

Tel: 0 452 234 50 10 / Dahili: 6165

e-posta: farabi@odu.edu.tr -- odu.farabi@hotmail.com

Ulaşım: Cumhuriyet Mahallesi/Cumhuriyet Yerleşkesi-Ordu Üniversitesi/Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. Kat. Oda No:28  

Farabi Kurum Koordinatörlüğü

                                                               052200 -Altınordu/ORDU


Eklenme Tarihi : 06-02-2019 18:56:55